สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ( สภท.54 ปี ) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และมอบรางวัล “สื่อสร้างสรรค์สู่สังคม”

เปิดอ่าน 3,270 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น. ที่ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานซังฮี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และคัดเลือกนายก พร้อมคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ ในที่ประชุมมีวาระการประชุมประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา – การทำกิจกรรมของสมาคมฯ และรับรองงบดุลประจำปี 2562 จากนั้นได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายอนันต์ นิลมานนท์ เป็นนายกอีกสมัย โดยไร้คู่แข่ง โดยได้รับ้กียรติจากท่าน”พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรองนายกรัฐมนตรี” ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัลโล่เกียรติคุณดีเด่นด้าน“สื่อสร้างสรรค์สู่สังคม” โดยมีนายดำฤทธิ์ วิริยะกุลเลขาธิการสมาพันธ์หนังสือพิมพ์อาเซียน, นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, นายสุวัฒน์ ทองธนากุล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณกิตติศักดิ์ เย็นนานนท์ ผู้แทน”คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานคืนคุณแผ่นดิน/ประธานบริษัทในเครือมัณดาวีต์กรุ๊ป, ร่วมแสดงความยินดีด้วย และโอกาสนี้ท่านพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ให้เกียรติมอบรางวัลดีเด่น”สื่อสร้างสรรค์สู่สังคม” โดยมีผู้รับรางวัล ดังนี้
1.นายณัฐชัย จีรวัฒนวาทย์
2.นายธนธรณ์ รอดทนง
3. นายเอกพงษ์ เทียนสว่าง
4.นายศิริโรจน์มิ่งขวัญ
5.นายวิวรรณ์ แพ่งสุภา
6.นายอเนก ธรรมใจ
7.พ.ท.พิสิฐ ชาญเจริญ
8.นายสมเกียรติ หงษ์แก้ว
9.นายทัน นันเสียง
10.นายเสริมศักดิ์ ศักดิ์สม
11.นายภักดี วีระรัตน์

ซึ่งมีท่านพลโทมีชัย ห้องริ้ว, พลเอกประเสริฐ ยังประภากร, คุณอรรถการ ตฤษณารังสี, คุณสุนทร ช่วยตระกูล ทอนส์79, คุณธีระยุทธผู้พัฒน์ ใหญ่ พิมพ์ไทย, คุณณัฐรัตน์ พรธาดาวิทย์ เสี่ยทศ ชนแดน, แขกผู้มีเกียรติ ,คณะกรรมการบริหาร-ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมงาน
โดยนายอนันต์ กล่าวว่าการจัดงาน พบปะสังสรรค์”เพื่อนพ้องน้องพี่ ชาว สภท.” เนื่องในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจำปี :ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ได้รับเกียรติ์จาก ประธานในพิธี ผู้บริหารระดับสูงองค์กรด้านสื่อมวลชนในประเทศไทย ตลอดทั้ง ศิลปินนักร้อง “สัญญา พรนารายณ์, เพ็ญนภา มุกดามาศ” โดยคุณนำชัยนะ ดีวิ-คุณอุมาลี บุญญาวัลย์ นำสมาชิกสภท.ร่วมขับกล่องสร้างความบันเทิงในการจัดงานในค่ำคืนที่ผ่านมา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ( สภท.54 ปี ) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และมอบรางวัล “สื่อสร้างสรรค์สู่สังคม”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/372902