อำเภอบางกรวยขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดนนทบุรี (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,990 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ คลองนายี่เก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยผู้บริหาร ทต.ปลายบาง ผอ.กองสาธารณสุข พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ตำบล ซึ่งประกอบไปด้วย ตำบลบางคูเวียง ตำบลปลายบาง และตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืชและกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำลงไปในคลองซึ่งส่งผลกระทบให้ประชาชนและชุมชนริมคลองได้รับความเดือดร้อน จึงลงพื้นที่เร่งปรับปรุงฟื้นฟูและปรับสภาพภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่ดี (ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่ 6)

ซึ่งคลองนายี่เก มีลักษณะเป็นคลองย่อยที่อยู่ติดกับชุมชนโดยมีระยะทางยาวประมาณ 2กิโลเมตร ซึ่งหลังจากฟื้นฟูสภาพให้คลองและลำน้ำดีขึ้นแล้ว จะสามารถส่งผลให้สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทางน้ำดีขึ้นและยังเป็นการผลักดันให้เกิดเป็นต้นแบบชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำสู่การขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์นี้จะสามารถให้ประชาชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและคืนวิถีชุมชนริมคลองให้กลับมาใช้สัญจรเดินทางตามลำคลองได้ตามเดิม ทั้งนี้“คลองนายี่เก” ยังเป็นเส้นทางทางน้ำที่สำคัญของชุมชนในการเดินทาง ซึ่งเป็นเส้นทางลัดผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดตะเคียน ซึ่งเป็นตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวชุมชนในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ภายใต้การอำนวยการของ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ/ผอ.ศอ.จอส.อำเภอบางกรวย โดยมี ศอ.จอส.อ.บางกรวย บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลปลายบาง ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและตอบสนองนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/n5tCy0g2Wow

ภาพ​/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอบางกรวยขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดนนทบุรี (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/372253