โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์จัดการแข่งขันกีฬาชัยชนูฯ เกมส์ ครั้งที่ 44 ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความรักสามัคคีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และสู้ภัยน้ำท่วม (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,559 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด/กรรมาธิการที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เปิดการแข่งขันกีฬาชัยชนูฯ เกมส์ ครั้งที่ 44 สร้างความรักสามัคคีระหว่าง โรงเรียน ชุมชน และสู้ภัยน้ำท่วม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ดร.สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 นายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

นายวัฒนา พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กล่าวว่า โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอขนาดกลาง ได้จัดการแข่งขันกีฬาชัยชนูฯ เกมส์ ในครั้งนี้ เป็นปีที่ 44 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน สร้างความรู้รักสามัคคี ของคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่บริการ และสืบเนื่องจากพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน พายุโพดุล และคาจิกิ ในห้วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุทำให้อาคารเอนกประสงค์ ใช้ในกิจกรรมกีฬา กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ พังลงมาทั้ง 2 สอง เสียหายโดยสิ้นเชิง พร้อมต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่เป็นป่าใช้ในกิจการลูกเสือ เนตรนารี ได้โค่นล้มกว่า 30 ต้น และความเสียหายอื่นๆ รวมถึงความยากลำบากในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน คณะครู ในช่วงพายุโพดุล และคาจิกิ ที่มีเสส้นทางระหว่างหมู่บ้านหลายแห่งได้ขาด เนื่องจากมวลน้ำไม่สามารถสัญจรได้ ทางโรงเรียนฯ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาชัยชนูฯ เกมส์ ขึ้นในครั้งนี้ และจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 44 นอกจากสร้างเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียน แล้วยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ของนักเรียน ในช่วงหลังน้ำลด อีกด้วย

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน และกีฬา ของคณะครู โดยมีกีฬาพิเศษ คือ กีฬาวิ่งผลัดอุ้มแตงโม ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอโพธิ์ชัย ของคณะผู้บริหาร และครู แบบ 4 คูณ 100 เมตร 8 ผลัด ซึ่งสร้างความประทับใจทั้งผู้ชมและผู้เข้าแข่งขันเป็นอย่างมาก


คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/0c2CytUoXLM

ภาพ/ข่าว คณิต ไชยจันทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์จัดการแข่งขันกีฬาชัยชนูฯ เกมส์ ครั้งที่ 44 ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความรักสามัคคีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และสู้ภัยน้ำท่วม (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/372195