นอภ.บางกรวยนำทีมขับเคลื่อนกิจกรรม “Big Cleaning Day” ร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาด ต้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามนโยบาย ผู้ว่าฯ นนทบุรี

เปิดอ่าน 3,342 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 โดย นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐ ภาคประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาความสะอาดโดยให้ตระหนักถึงผลกระทบและการป้องกันจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย”เมืองสะอาด”ของท่าน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้มี นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกันเก็บ กวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอบางกรวย เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดหน่วยงานเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อทุกภาคส่วนได้รับรู้และร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ ต.บางกรวย อ.บางกรวย, นนทบุรี พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

กระทรวงมหาดไทยโดยท่าน พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้รับมอบนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง(แหล่งกำเนิด) และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ นอกจากนี้สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูงให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้สูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24ชั่วโมง

ภาพ​/ข่าว สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นอภ.บางกรวยนำทีมขับเคลื่อนกิจกรรม “Big Cleaning Day” ร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาด ต้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามนโยบาย ผู้ว่าฯ นนทบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/372115