ร่วมเฉลิมฉลองสถาปนาก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี

เปิดอ่าน 3,447 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

1 ตุลาคม 2019 (2562) ครบ 7 ทศวรรษ การก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ ประเทศทั่วโลกได้จับตาทิศทางว่าจะก้าวเดินไปทางไหน พัฒนาประเทศต่อไปอย่างไร อันเป็นก่อเกิดผลสะเทือนของโลก 1 ตุลาคม 1949 (2492) ประธานเหมาเจอตุงได้ประกาศก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน อันเป็นการเริ่มต้นยุคจีนใหม่สู่รัฐสังคมนิยม ก่อเกิดผลสะเทือนอย่างยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ เป็นประเทศปฏิวัติสังคมนิยมต่อจากสหภาพโซเวียต โดย วี ไอ เลนิน โลกจึงมีการปฏิวัติสองกระแสระหว่างสังคมนิยมกับประชาธิปไตยและจีนเปลี่ยนจากประเทศยักษ์หลับแห่งเอเชียไปสู่ความยิ่งใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อค.ศ.1921 มีอายุครบ 98 ปี หลังจากก่อตั้งประเทศครบรอบ 70 ปีแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่สุดอีก 2 ปีข้างหน้า ครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน จะยิ่งใหญ่กว่าวันนี้ ประเทศจีนเป็นชาติยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณและยุคกลาง มีอารยธรรม ประเพณี ภาษา และการปกครองแห่งตะวันออกโดยเฉพาะเส้นทางสายไหม เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่รู้จักกันทั่วโลก เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ พระเจ้ากวางสูได้ทรงริเริ่มสร้างประชาธิปไตย แต่ไม่สำเร็จ รุ่นราวคราวเดียวกับจักรพรรดิเมจิ แต่ญี่ปุ่นสร้างประชาธิปไตยสำเร็จและตรงกับรัชสมัยของพุทธเจ้าหลวง ร.5 ได้สร้างประชาธิปไตยสำเร็จขั้นตอนที่ 1 แต่มาสะดุดหยุดลงเมื่อ พ.ศ.2475 ต่อมา ดร.ซุนยัดเซ็นก็ทำการสร้างประชาธิปไตยแต่ขุนศึกยวนซีไขกลับมาตั้งตนเป็นจักรพรรดิอีก เจียงไคเช็คกลับเป็นผู้นำที่ไม่ยอมสร้างประชาธิปไตย เหมาเจอตุงประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงได้ทำการปฏิวัติสังคมนิยมสำเร็จและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ 1 ตุลาคม 1949 ประทศจีนจึงได้เปลี่ยนจากประเทศด้อยพัฒนาเป็นประเทศกำลังพัฒนา และสีจิ้นผิงจะประกาศว่า วันนี้จีนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

เส้นทางของจีนสู่ความยิ่งใหญ่ เมื่อได้เปลี่ยนเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประยุกต์สภาวการณ์ของจีนกับลัทธิมาร์กเลนิน ทำลายเผด็จการที่ล้าหลัง สถาปนาอธิปไตยของชนกรรมาชีพและชาวนา มุ่งสู่การสร้างสังคมนิยม โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคทุนนิยม ในระยะเริ่มแรกจึงรวมศูนย์โดยรัฐยึดติดคัมภีร์ เติ้งเสี่ยวผิงได้สืบทอดหลิวเฉาฉี สร้างทุนนิยมไปหล่อเลี้ยงสังคมนิยม ทำให้สีจิ้นผิงเป็นผู้นำแนวทางนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้จีนเข้าสู่เสรีนิยมภายใต้สังคมนิยม จึงทำให้ยุคสีจิ้นผิงเป็นมังกรผงาด สะสมทุนขยายทุนและคนไปทั่วทุกทวีป จีนกลับมายิ่งใหญ่เป็นเส้นทางสายไหมยุคใหม่ one belt one road
ภายหลังพรรคคอมมิวนิสต์ที่ต่อสู้ในสถานการณ์ปฏิวัติ เดินทัพทางไกลอันลือชื่อของเหมาเจอตุง เข้าสู่พรรคปกครองตั้งแต่ค.ศ.1949 การสร้างพรรค การต่อสู้ภายในพรรค ความสัมพันธ์กับพรรคพี่พรรคน้องทางสากล ความสัมพันธ์กับโลกเสรี กรณีโจวเอินไหลเสนอต่อที่ประชุมบันดุง ว่าด้วยหลักปัญจศีล ไม่แทรกแทรงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้มแข็ง ดูได้จากการประชุมสมัชชาของพรรคทุก 5 ปี ซึ่งขณะนั้นมีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ 20 ล้านคน เมื่อการเมืองภายในพรรคเข้มแข็งและมีเอกภาพ ปัญหาการเมืองจึงแก้ตก จึงได้เข้าสู่การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจพ้นจากด้อยพัฒนาไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน สร้างทุนนิยมหล่อเลี้ยงสังคมนิยม แมวสีอะไรขอให้จับหนูได้ ขยายอธิปไตยของชนกรรมาชีพ ขยายเสรีภาพภายในพรรคและนอกพรรค วิสาหกิจของรัฐและอุตสาหกรรมหนักโดยรัฐ เอกชนมีเศรษฐกิจเสรีภายใต้การควบคุมของรัฐอย่างหลวมๆ เศรษฐกิจจีนก้าวกระโดด ประชาชนพ้นความยากจน ขยายเศรษฐกิจไปทั่วโลก ความสำเร็จของรัฐจีนซึ่งอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบัน ซึ่งมีสมาชิกราว 80 ล้านคนที่เข้มแข็งเอาการเอางาน รักษาหลักการและแนวทางของพรรค ทำให้จีนยิ่งใหญ่ในวันนี้และจะเห็นผลงานเมื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ความสำเร็จทั้งหมดในว้นนี้เบื้องหลังคือพรรคคอมมิวนิสต์จีน

1 ตุลาคม 2019 วันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำแห่งสัญลักษณ์จีนยุคใหม่ เป็นบุคคลแห่งปีที่จะนำพาจีนเข้าสู่สังคมแห่งสันติสุขและสันติภาพ และสร้างความสมดุลย์ นำไปสู่สันติภาพและสร้างสันติสุขแก่โลก จีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยทุกระดับ ขอให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนตลอดไป ต่อมหาอำนาจอื่น อเมริกาจีนได้ต่อสู้ตามหลักไดอะแรกติค โดยเฉพาะทรัมป์ ด้านโซเวียตเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็ง จีนทำให้เกิดสมดุลย์ทั้งในอาเชียน เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ และแอฟริกา โดย one belt one road เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ร่วมเฉลิมฉลองสถาปนาก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/371231