พ่อเมืองตาก มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เน้นขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

เปิดอ่าน 3,282 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หลังเข้าทำงานวันแรกในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ เข้ารับทราบนโยบายฯ โดยพร้อมเพรียงกัน


ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า นโยบายและแนวทางการทำงาน จะเน้นสานต่อนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักและต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดตาก เป็นเมืองที่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เห็นจากนโยบายโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์แผนพัฒนาของจังหวัด ทั้งภาคเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม โดยตนพร้อมที่จะทำงานทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ และขับเคลื่อนนโยบายหรือโครงการต่างๆ ของรัฐบาล มาสู่การปฏิบัติ จึงขอให้ทุกส่วนราชการ เน้นประสานบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและโครงการต่างๆให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พ่อเมืองตาก มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เน้นขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/371197