นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอรือเสาะและศรีสาครดำเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์จัดการขยะรวมแบบครบวงจร

เปิดอ่าน 1,438 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอรือเสาะและศรีสาครดำเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์จัดการขยะรวมแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ ห้องประชุมจันปิยะ ชั้น 3 เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมและร่วมพิธีลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือ การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ 4

ในการนี้ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ได้เป็นประธานและได้กล่าวต้อนรับ โดยมีองค์กร การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอศรีสาคร เทศบาลตำบลศรีสาคร อบต.เชิงคิรี อบต.ศรีสาคร อบต.ตะมะยูง อบต.ศรีบรรพต อบต.ซากอ และอบต.กาหลง ส่วนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ อบต.รือเสาะออก อบต.สุวารี อบต.รือเสาะ อบต.สามัคคี อบต.บาตง อบต.ลาโละ อบต.เรียง อบต.โคกสะตอ อบต.สาวอ ซึ่งมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ 4

นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่มกล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อมาชี้แจงทำความเข้าใจ ด้วยคณะกรรมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนราธิวาส ได้ตรวจสอบและรับรองปริมาณน้ำหนักขยะมูลฝอยที่เกิดขึนในจังหวัดนราธิวาส ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เจ้าภาพกลุ่ม (Cluster)ใช้ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะฝอย และขับเคลื่อนการบริหารการขยะต่อไป

ชมคลิป….


TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอรือเสาะและศรีสาครดำเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์จัดการขยะรวมแบบครบวงจร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/369880