ชายแดนเมียนมา ทหารกะฉิ่น KIO/KIA เรียกเก็บภาษีในพื้นที่เมืองป่างซาย แขวงหมู่แจ้ รัฐฉานตอนเหนือ

เปิดอ่าน 3,276 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

กองกำลังทหารองค์กรเพื่ออิสรภาพกะฉิ่น กองทัพแห่งอิสรภาพกะฉิ่น (KIO/KIA) เคลื่อนไหวอยู่ในรัฐกะฉิ่นและรัฐฉานตอนเหนือ โดยมีฐานที่มั่นใหญ่อยู่ที่เมืองไลซา ติดกับชายแดนจีน ปัจจุบัน กองกำลังทหารองค์กรเพื่ออิสรภาพกะฉิ่น กองทัพแห่งอิสรภาพกะฉิ่น (KIO/KIA) ที่ประจำการและเคลื่อนไหวอยู่ในรัฐฉานตอนเหนือมีอยู่ด้วยกัน 4 กองพัน กองกำลังที่รับผิดชอบในพื้นที่ป่างซาย-เมืองโก แขวงหมู่แจ้ คือ กองพันที่ 6

ทหารองค์กรเพื่ออิสรภาพกะฉิ่น กองทัพแห่งอิสรภาพกะฉิ่น (KIO/KIA) ฐานบัญชาการขาแหล่น (ผ่ายกอง) เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชนในพื้นที่เมืองป่างซาย และได้ออกคำสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชน เรียกเก็บภาษี (ค่าคุ้มครอง) ประจำปี 2019-2020 ในพื้นที่ ทุกครัวเรือน หนึ่งครัวเรือนเป็นข้าวสาร 1 ต๋าง (เท่ากับ 1.5 ถัง) และ เกลือ 1 จ้อย (เท่ากับ 1.6 กิโลกรัม) หรือ เป็นเงิน จำนวน 33,000 จ๊าต ผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงสุด ทั้งนี้ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้เรียกเก็บภาษี (ค่าคุ้มครอง) ร้านค้าในเมืองป่างซาย ร้านค้าละ 150,000 จ๊าต โดยให้นำส่งที่ฐานบัญชาการขาแหล่น (ผ่ายกอง)


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชายแดนเมียนมา ทหารกะฉิ่น KIO/KIA เรียกเก็บภาษีในพื้นที่เมืองป่างซาย แขวงหมู่แจ้ รัฐฉานตอนเหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/368774