ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เปิดอ่าน 3,133 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 23 ก.ย. 62 เวลา 14.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน นอ.วุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย พร้อมหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะ พลโทพงศกร รอดชมภู ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความมั่นคงบริเวณพื้นที่ตามลำแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปสู่การผลักดันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประชาชนและกิจการชายแดน ร่วมทั้งการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม


ภาพ/ข่าว บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/368519