นักวิ่งสายบุญ กว่า 5,257 คน ฝ่าสายฝน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้องฯ CDF Charity Run 2019

เปิดอ่าน 3,133 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

22 กันยายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิด และอัญเชิญถ้วยรางวัลฯ กิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เปิดเผยว่า “ท่ามกลางสายฝน สายหมอกที่หนาวเย็น แต่ยังมีสิ่งที่ลบเลือนความหนาวเย็นคือ ความอบอุ่น รอยยิ้มแห่งมิตรไมตรีของครอบครัวพัฒนาชุมชน นักวิ่ง นักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากจังหวัดนครนายกและจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 127 ราย อาทิ ธนาคารออมสิน การประปานครหลวงบริษัทไทยเบฟวอเรจ จำกัด (มหาชน) เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนจิตอาสาต่าง ๆ ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี”

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ขึ้นเพื่อ
1)เป็นการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และ
2)จัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย

มีผู้รักสุขภาพ และใจบุญ ร่วมสมัครวิ่ง จำนวน 5,257 คน
แบ่งเป็น
ประเภท ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร จำนวน 393 ราย
ประเภท มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 1,294 ราย
ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 2,769 ราย
ประเภท VIP จำนวน 801 ราย
และมีผู้สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยการบริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ดูแลนักวิ่ง ตลอดจนเป็นจิตอาสาในการร่วมแรง ร่วมใจขับเคลื่อนงาน โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี
ทำให้มียอดเงินบริจาค จำนวนมาก ถึง 572,680 บาท

สำหรับผลการแข่งขันกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ มีผู้ชนะได้รับรางวัลประเภทถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Half Marathon 21 กิโลเมตร
ประเภทชาย ได้แก่คุณสมพงษ์ บรรดาศักดิ์
ประเภทหญิง ได้แก่คุณนารี ประดิษฐ์พงษ์

ภาพ/ข่าว สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นักวิ่งสายบุญ กว่า 5,257 คน ฝ่าสายฝน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้องฯ CDF Charity Run 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/368443