สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) เยี่ยมชมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เปิดอ่าน 3,146 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาศักยภาพของสถานที่จัดการประชุมสัมมนา ณ The Hall Convention Center และห้อง Meeting room 1-4 พร้อมทำกิจกรรม work shop แลกเปลี่ยนความรู้และสิ่งที่ได้รับจากการเดินทางมาเที่ยวชมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 30 คน นอกจากนี้ ยังได้รับประทานอาหารร่วมกัน และชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บริเวณชั้น 2 The Hall convention Center อีกด้วย

โดยมี คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ

สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) หรือ Thailand Incentive And Convention Association (TICA) คือ สมาคมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้จัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ และส่งเสริมเผยแพร่ให้ประเทศไทยมีรายได้จากต่างประเทศโดยการชักชวนให้หน่วยงานองคก์ร หรือสถาบันจากต่างประเทศเลือกประเทศไทยเป็นที่จัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติและมีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) เยี่ยมชมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/368178