วิทยาลัย อี.เทค ร่วมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 14 และวัดชุมแสงศรีวนาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จัดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.๑๐

เปิดอ่าน 2,357 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

ชลบุรี// วิทยาลัย อี.เทค ร่วมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 14 และวัดชุมแสงศรีวนาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จัดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.๑๐ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม 242 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 และวัดชุมแสงศรีวนาราม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จัดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมี พันเอก ณฐกร วัชรประทีป ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 เป็นประธานในพิธีและมี ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คณะนายทหาร,อาจารย์และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม ณ วัดชุมแสงศรีวนาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยที่โครงการดังกล่าว มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 242 คนเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562

พันเอก ณฐกร วัชรประทีป กล่าวว่า โครงการบรรพชาสามเณร ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แสดงให้เห็นถึงการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติอย่างเข้าใจถ่องแท้ สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

คลิ๊กชมคลิป…. https://youtu.be/gkDNpGhuHc4

ภาพ/ข่าว สวัสดิ์ ผลชัยภูมิ จ.ชลบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วิทยาลัย อี.เทค ร่วมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 14 และวัดชุมแสงศรีวนาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จัดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.๑๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/368114