สหภาพเมียนมา ข้อตกลงทวิภาคี Keng Tung 2 ระหว่าง Northern Alliance กับ NRPC

เปิดอ่าน 3,034 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ชายแดนเมียนมา คณะกรรมการสถาบันเพื่อปรองดองแห่งชาติและศูนย์สันติภาพ (NRPC) กับ ตัวแทนกองกำลังพันธมิตรทางเหนือ (Northern Alliance) ได้บรรลุข้อตกลงทวิภาคี โดยสรุปดังนี้ 1. เร่งรัดและดำเนินการเพื่อนำไปสู่การลงนามในข้อตกลงทวิภาคี 2. ปฏิบัติการทางทหารลดการสู้รบให้น้อยลงที่สุด 3. ให้ผู้หนีภัยจากการสู้รบเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย 4. จัดตั้งและกำหนดอาณัติขอบเขตรับผิดชอบและดำเนินกิจกรรม 5. กำหนดมาตรการลดความตึงเครียดและป้องกันมิให้มีการสู้รบเกิดขึ้นต่อไป 6. เร่งรัดและดำเนินการเพื่อนำไปสู่การลงนามในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการยุติการสู้รบทั่วประเทศ (NCA) ได้โดยเร็วที่สุด

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สหภาพเมียนมา ข้อตกลงทวิภาคี Keng Tung 2 ระหว่าง Northern Alliance กับ NRPC

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/367380