จังหวัดศรีสะเกษแถลงข่าวงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562 ตามโครงการ : Cool วันธรรมดาน่าเที่ยว@สุรินทร์-ศรีสะเกษ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,033 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน อำเภอขุขันธ์ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ และนายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ และคณะ ได้ร่วมกันแถลงข่าวงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562 ตามโครงการ:Cool วันธรรมดาน่าเที่ยว@สุรินทร์-ศรีสะเกษ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอขุขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อำเภอขุขันธ์ โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมและสืบสานต่อๆ กันมาสู่รุ่นลูกหลานได้เรียนรู้และแสดงออกถึงความกตัญญู และเพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อำเภอขุขันธ์ เป็นอำเภอเก่าแก่ตั้งมานานกว่า 260 ปี มีคนไทยเชื้อสายหลายกลุ่มเผ่าพันธุ์มารวมกัน เช่น เผ่าเขมร ส่วย ลาวและเยอ ปัจจุบันมี 22 ตำบล 276 หมู่บ้าน ประชากร 150,000 คน ประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานคือ ประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี เป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษเชื้อสายเขมรโบราณ โดยแต่ดั้งเดิมนั้นจะประกอบพิธีเฉพาะในครอบครัวและชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้แพร่หลาย และสืบสานวัฒนธรรมการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ตามความเชื่อที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชาว อ.ขุขันธ์ ตลอดจนการใช้ประเพณีให้เป็นสายใยผูกพันในครอบครัว ทุกภาคส่วนใน อ.ขุขันธ์ จึงมีมติร่วมกันจัดงานประเพณีระดับอำเภอขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้

โดยปีนี้จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้ที่ พิธีเซ่นไหว้อนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การประกวดสำรับเครื่องเซ่นไหว้ การแสดงแสงสีเสียงตำนานการสร้างเมืองขุขันธ์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และการแสดงโขนขุขันธ์ โดยนักแสดงโขนรุ่นจิ๋วประมาณ 100 คน เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร.ร.ศรีประชานุกูล อ.ขุขันธ์ กำกับการแสดงโดยอาจารย์ที่เป็นผู้แสดงโขนโบราณของอำเภอขุขันธ์ เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานยังมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท๊อป การนำเอากล้วยนับล้านหวีมาจำหน่ายอีกด้วย จึงขอเชิญชวนชาวศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศไปชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 ด้วย

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/_UNXF5Lf9pA

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดศรีสะเกษแถลงข่าวงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562 ตามโครงการ : Cool วันธรรมดาน่าเที่ยว@สุรินทร์-ศรีสะเกษ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/367207