กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,019 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้(17 กันยายน 2562) ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดขึ้น ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 17 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยพิจารณาความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 2 พระองค์   ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ในฐานะยุวกษัตริย์คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป็นปีเยาวชนสากล เมื่อปีพุทธศักราช 2528

การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันนี้เพื่อให้เยาวชนมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน  ซึ่งเยาวชนที่มาร่วมงานในวันนี้ได้จัดกิจกรรม การสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงดนตรี การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการฟังธรรมเทศนา ในหัวข้อ จิตอาสานำพาชีวิตมีสุข ตามเป้าหมายการพัฒนา “จิตอาสาพัฒนาชุมชนด้านภูมิปัญญา”

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/FhpweCqfyHo

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/366645