นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีรับ-มอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับวัดป่าไทรงาม ให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม

เปิดอ่าน 2,526 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีรับ-มอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับวัดป่าไทรงาม ให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จำนวน 7 วัด 2 สำนักสงฆ์ และประชาชนจำนวน 381 ครัวเรือน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าไทรงาม ตำบลเมืองเดช


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีรับ-มอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับวัดป่าไทรงาม ให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/366432