“วิชัย กุลสมภพ” ผู้บริหาร SPI (เครือสหพัฒน์)แสดงวิสัยทัศน์ การทำธุรกิจ และ อยู่ร่วมกับชุมชนต้องนึกถึงคนพื้นที่เป็นสำคัญ โครงการที่ดีถึงจะยั่งยืนและ ต้องทำเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง

เปิดอ่าน 2,479 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อเร็วๆนี้ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ได้รับเชิญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Rising Opportunities in Regional Thailand”ในงาน Thailand Focus 2019 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน รวมถึงนโยบายที่สำคัญและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของภาครัฐ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศทั่วโลก ในปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น1,186 คน โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วม330 คน แบ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ 127 คน (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการ 2.6 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ) และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ203 คน และมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับผู้ลงทุนสถาบัน 106 บริษัท
​โดยในหัวข้อ “Rising Opportunities in Regional Thailand”นั้นนายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างสวนอุตสาหกรรม ณ อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี เครือสหพัฒน์จึงมีประสบการณ์การทำธุรกิจและอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่นี้เป็นเวลานานกว่า 45 ปีสำหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC)ที่รัฐบาลได้ร่วมพัฒนาขึ้นมาจะมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาและชลบุรีเป็นอย่างมาก โดยในอนาคต หากแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วคาดว่าจะเป็นการปลดล็อคศักยภาพหลายๆอย่างในพื้นที่ EECโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคหลายโครงการที่มีภาคเอกชนได้เข้าร่วมก็จะเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนรวมถึงสร้างประโยชน์ต่อคนไทยในระยะยาว
​“นึกถึงคนพื้นที่เป็นสำคัญ โครงการที่ดี จึงจะยั่งยืน การคำนึงถึงความมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอย่างใส่ใจ ประโยชน์นั้นจึงจะยืนยาว เพื่อคนไทยอย่างแท้จริง” นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงงาน EEC”
​ทั้งนี้ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เป็น บริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการผลิต จำหน่ายและให้บริการด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดย SPI มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ และการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ปัจจุบันมีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง และหนึ่งในนั้นได้แก่ สวนอุตสาหกรรมศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 1,800 ไร่ โดยขณะนี้กำลังมุ่งพัฒนาสู่ Smart Industrial Park เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0

ที่มา งานสัมมนา Thailand Focus 2019 : “Embracing Opportunities – The Next Chapter” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “วิชัย กุลสมภพ” ผู้บริหาร SPI (เครือสหพัฒน์)แสดงวิสัยทัศน์ การทำธุรกิจ และ อยู่ร่วมกับชุมชนต้องนึกถึงคนพื้นที่เป็นสำคัญ โครงการที่ดีถึงจะยั่งยืนและ ต้องทำเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/366419