สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน กระชับสัมพันธไมตรี

เปิดอ่าน 2,510 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ ( 16 ก.ย.62 ) ที่ ห้องณุลักษณา โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน โดยมี นาย วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น สรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบข้อเสนอแนะ ประเด็นคำถามที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นสู่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยครั้งนี้มีประเด็นคำถามหลายเรื่อง อาทิ จุดกลับรถถนนสายบำรุงราศนราดูร อ.เขาคิชฌกูฏ การป้องกันแก้ไขปัญหาสาธาณะภัย ปัญหาที่จอดรถผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลพระปกแกล้า ปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณศูนย์เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง ปัญหาการก่อสร้างถนนบริเวณตำบลพลับพลาที่ล่าช้า เป็นต้น โอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี แม่บ้านมหาดไทย จนได้รับรางวัล เข็มเพชรดอกแก้ว

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน กระชับสัมพันธไมตรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/366294