สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring

เปิดอ่าน 2,552 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ก.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ซึ่งมีครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูจึงจำเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ให้กับศึกษานิเทศก์ และให้ดำเนินการขยายผลการอบรมดังกล่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring นี้ขึ้น เพื่อขยายผลให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ คิดค้นหาความรู้และคำตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) และมีแนวดำเนินการต่อเนื่อง โดยศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) จะปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญทัน ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/366192