ตีกอล์ฟในเวลาราชการได้แล้ว ด่วนด่วนด่วน!! ข่าวดี!! ไชโย!!ไชโย!!ไชโย!! ” ถึงข้าราชการที่เล่นกอล์ฟทั่วประเทศทุกๆท่านเราได้เฮแล้ว!! ณ. ประเทศกูมี!!

เปิดอ่าน 2,607 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ตีกอล์ฟในเวลาราชการได้แล้ว ด่วนด่วนด่วน!! ข่าวดี!! ไชโย!!ไชโย!!ไชโย!! ” ถึงข้าราชการที่เล่นกอล์ฟทั่วประเทศทุกๆท่านเราได้เฮแล้ว!! ณ. ประเทศกูมี!!
โดยเรามีตัวอย่างที่ดีแล้ว ที่ข้าราชการไม่ต้องลางานไปตีกอล์ฟในวันเวลาราชการอีกต่อไป!! ”
โดยข้าราชการทั่วประเทศที่เล่นกอล์ฟต้องขอขอบพระคุณทางกระทรวงอุตสาหกรรม อย่างสูงยิ่งแบบหาที่สุดมิได้ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้หาทางออกให้พวกเราข้าราชการทั่วประเทศสามารถไปตีกอล์ฟในวันเวลาราชการได้โดยไม่ต้องลาราชการต่อผู้บังคับบัญชาอีกต่อไป!! ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ. ศ. ๒๕๕๕ โดย ข้าราชการทุกท่านที่เล่นกอล์ฟสามารถแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและใช้คำว่า ” เป็นการตัดสินใจกระทันหัน !! ” กับผู้บังคับบัญชาได้โดยไม่ต้องทำงานอีกต่อไป โดยข้าราชการนักกอล์ฟทุกๆท่าน หากประสงค์จะไปตีกอล์ฟในวันและเวลาราชการโดยไม่สนใจงานหลวง สามารถอ้างอิงถึงหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมที่ อก ๐๒๐๒/๖๗๙๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ( เราได้ทำกรอบเลี่ยมทองหนังสือประวัติศาสตร์ไว้แล้ว ) ที่กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งเรียนถึงนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ โดยข้าราชการที่เล่นกอล์ฟทุกท่านสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปประกอบการชี้แจงหากมีการถูกสอบสวนทางวินัยเพื่อไม่ให้มีความผิดได้ จากผู้บังคบบัญชา ซึ่งจะทำให้ท่านไม่มีความผิดทางวินัยอย่างแน่นอน!! โดยเรามีตัวอย่างที่ดี ของผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงอุตสาหกรรม คือ ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยล่าสุดมีข่าวแจ้งมาว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรม อาจจะทำหนังหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมนตรี โดยอ้างถึงผลการสอบสวนทางวินัยว่าด้วยการลาของข้าราชการ กรณีตัวอย่าง ของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ สํานักนายกรัฐมนตรี ไปร่างเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ (เพิ่มเติม) ของปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยเพิ่มคำว่า ” หากข้าราชการท่านใดมีการตัดสินใจไปตีกอล์ฟกะทันหันในวันเวลาราชการ ขอให้ถือว่าข้าราชการทุกรายนั้น ไปปฏิบัติงานสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และให้ถือว่าไม่มีความผิดทางวินัย !! ”

กระผมจึงขอแสดงความยินดีกับข้าราชการทุกๆท่านที่เล่นกอล์ฟทั่วประเทศสามารถไปตีกอล์ฟในวันเวลาราชการได้ แล้วจากการปลดล็อค ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ทุกๆท่านโดย กระทรวงอุตสาหกรรม และขอให้กระทรวงอุตสาหกรรม จงเจริญยิ่งขึ้นไป!! ไชโย!!ไชโย!!ไชโย!! ดีใจจริง!!
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผม และขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับข้าราชการนะกับทุกๆท่านของประเทศ ที่ได้แสดงสปิริตยอมถูกสอบสวนข้อเท็จจริงทางวินัย เพื่อให้ได้ที่มาแห่งการ ปลดล็อค ไปตีกอล์ฟในเวลาราชการได้ และไม่ผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ!! !!!หนังสือฉบับประวัติศาสตร์ได้เลี่ยมทองไว้แล้วและจะนำขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรต่อไป!!!

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตีกอล์ฟในเวลาราชการได้แล้ว ด่วนด่วนด่วน!! ข่าวดี!! ไชโย!!ไชโย!!ไชโย!! ” ถึงข้าราชการที่เล่นกอล์ฟทั่วประเทศทุกๆท่านเราได้เฮแล้ว!! ณ. ประเทศกูมี!!

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/365595