บุรีรัมย์ เปิดศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ ให้ผู้ป่วยนำไปใช้รักษาตัวลดป่วยแทรกซ้อน สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

เปิดอ่าน 4,505 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลและฟื้นฟูสภาพ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติได้นำกลับไปใช้ที่บ้านเพื่อฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับบริการที่ครบถ้วนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ.อาคารศาลา 60 ปี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลและฟื้นฟูสภาพ”

โดยมี นายแพทย์ไกรวุฒิ สุขสนิท รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ ธนัชพงศ์ ธียรวุฒิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟู แพทย์หญิง ปภาวดี โพธิรุกข์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมการเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ในวันนี้ กว่า 100 คน

 

นายแพทย์ไกรวุฒิ สุขสนิท รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวว่า การเปิดศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลและฟื้นฟูสภาพ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสุขภาพของประเทศไทยเปลี่ยนจากโรคติดต่อเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผู้อื่น อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีจำนวนที่มากขึ้น และสืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายดูแลผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและเข้าสู่ระยะกึ่งเฉียบพลัน(Intermediate care) ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมักมีความบกพร่องทางกายและการเคลื่อนไหว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของร่างกาย พร้อมทั้งป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น แต่ยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ

ทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลและฟื้นฟูสภาพ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ดังนี้ เตียงเฟาวเลอร์ 2 และ 3 ไก จำนวนรวม 6 เตียง, ที่นอนลม จำนวน 12 อัน, เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง, รถเข็นชนิดนั่ง จำนวนรวม 12 คัน, รถเข็นแบบปรับนอนได้จำนวน 2 คัน และเก้าอี้นั่งถ่าย จำนวน 5 ตัว รวมเป็นจำนวนเงินทั่งสิ้น 359,400 บาทเพื่อที่ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติได้นำกลับไปใช้ที่บ้านเพื่อฟื้นฟูสภาพ ให้ผู้ป่วยและญาติได้รับบริการที่ครบถ้วนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ อาคารเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 1 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ด้านนายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลและฟื้นฟูสภาพ ในวันนี้ โครงการในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายดูแลผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤต และจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะเหล่านี้ มีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และมีปัญหาในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยเหล่านี้ยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติได้นำกลับไปใช้ที่บ้านเพื่อฟื้นฟูสภาพ ทางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดสรรงบประมาณ ให้กับกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแล และฟื้นฟูสภาพ ในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ที่ทำให้เกิดศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้น

 

 

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บุรีรัมย์ เปิดศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ ให้ผู้ป่วยนำไปใช้รักษาตัวลดป่วยแทรกซ้อน สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/365220