khaochad.com

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดกระบี่

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 2 หารือภายใต้ 6 สาขาความร่วมมือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับอนุภูมิภาคแบบไร้รอยต่อ
วันที่ 11 ก.ย. 2562 ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส .. ครั้งที่ 26 . (Senior Officials’ Metting : SOM) ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุม IMT-GT เป็นเวทีในการพิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ปี 2555-2559 และพิจารณาทิศทางการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในระยะต่อไป ปี 2560-2564 เป็นการประชุมวันที่ 2 ของการประชุม IMT-GT นำโดย ดร .ปัทมา เธียรวิสิทธิ์สกุล เลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้แทนประเทศไทย ซึ่งเป็นประธานการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 26 (Senior Officials’ Metting : SOM) โดยมี Hon. Dato Dr Noor Zari bin Hamat Deputy Secrety – Genera l (Policy ) Ministry of Economic A ffairs, Malasia เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนงาน IMT -GT สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Raldi Hendro Koester Senior Policy Analyst Coordinatung Ministry For Economic Affairs จนท .อาวุโสแผนงาน IMTY -GT สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Mr.Alfredo Perdiguero ผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย Georginia Lim Nepomuceno Senior Officecer , ASEAN Secretariat ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้แทนสภาธุรกิจ IMT-Gt ผู้แทนคณะทำงานสาขาต่าง ๆ ผุ้แทนฝ่ายเลขานุการระดับชาติ เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน สำหรับการประชุม IMT-GT วันที่ 2 เป็นเวทีในการพิจารณาและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน IMT-GT ภายใต้แผนดำเนินงานระยะ 5 ปี 6 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมขนส่ง การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และบริหารอาหารฮาลาล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ การเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม ห้า ปีแผนที่ 2 2555-2559 หรือ Implementation Bluprint 2012 -2016 โดยยังคงดำเนินการตาม 6 สาขา ความร่วมมือเช่นเดิม ได้กำหนดและพิจารณาทิศทางการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในระยะต่อไป ปี 2560-2564 โดยติดตามสถานะโครงการในกรอบแผนงาน IMT-GT จำนวน 6 โครงการ (1) โครงการเมืองยางพารา 3 ประเทศ (2) โครงการ(3) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (4) โครงการท่องเที่ยวจุดหมายเดียว การจัดทำข้อเสนอโครงการฮาลาล (5). โครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ฮาลาล (6 )โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานในธุรกิจสปา

ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดโครงการ PCPs แผนงาน IMT -GT ของฝ่ายไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมที่ 4,519.25 ล้านเหรียญสหรัฐ อาทิเช่น โครงการการด้านถนน ระบบราง และสะพาน โครงการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางอากาศและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ IMT -GT ขยายท่าอกาศยานนาน่ชาติหาดใหญ่ โครงการพัฒนาท่าเรือ พัฒนาท่าเรือสำราญที่จังหวัดสุราษฎร์ (เกาะสมุย) และที่จังหวัดกระบี่ เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพัฒนาเป็นเส้นทาวท่องเที่ยวเรือสำราญในภูมิภาค โครงการพัฒนาด่านศุลกากร โครงการพัฒนาด่านศุลกากวังประจัน จังหวัดสตูล โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการเมืองยาพารา ( RUBBER City )เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ รองรับการเป็นศูนย์อุตสาหกรรมยางกพาราครบวงจร และยกระดับไทยเป็นศูนย์การใช้ประโยชนผลผลิตยางพาราในห่วงโซ่มูลค่า ในขณะที่ทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนทั้ง 3 ประเทศทยอยเดินทางมาเพื่อ เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้และมี งานเลี้ยงต้อนรับระดับรัฐมนตรี ผู้แทนต่างประเทศ และธนาคารพัฒนาพัฒนาเอเชีย โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับคณะ ณ สถานที่จัดเลี้ยงบริเวณโถง LOBBY โรงแรมโซฟิเทลในเย็นนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *