คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน ” พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง” มอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และกางเกงอนามัย ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

เปิดอ่าน 2,537 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562​ เวลา 13.00 น.นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ​ นายกกิ่งกาชาดผอ.ศอ.จอส.อำเภอบางกรวย พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางขนุน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และกางเกงอนามัย ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 5 ตำบลบางขนุน จำนวน 20 ราย

โดยดำเนินการตามโครงการ ” คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน ” พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง” ทุกเดือน ๆ ละ ประมาณ 250 คน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน โดยให้นายอำเภอต้องหมั่นออกไปตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำ เพื่อรับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประการสำคัญจะทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใดและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความห่วงใยครัวเรือนยากจน ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

อีกทั้งยังเป็นการรับทราบความเป็นอยู่ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และญาติพี่น้อง ในพื้นที่ ให้ดำรงชีวิต ต่อไปอย่างมีความหวัง โดยได้การมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับบริจาคสิ่งของจากผู้ประกอบการและผู้มีอุปการะคุณในพื้นที่

ภาพ/ข่าว​ สมัย​ นิกูล​รัมย์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน ” พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง” มอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และกางเกงอนามัย ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/363933