กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง นำสิ่งของ ถุงยังชีพ และของใช้ที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน สร้างขวัญกำลังใจ ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีกำลังใจในการดำรงชีวิต

เปิดอ่าน 2,025 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร พระครูพุทธบทบริบาล เจ้าอาวาสวัดพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ได้นำสิ่งของและปัจจัยตามที่พระครูประดิษฐ์ ศาสนการณ์ ประธานที่ปรึกษากองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบหมายให้ ศิษยานุศิษย์ และคณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมบรรจุสิ่งของ ถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ยา และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ เร่งนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน โดยคณะของกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง คณะสงฆ์ อ.เขาคิชฌกูฏ และศิษยานุศิษย์ ได้นำสิ่งของไปแจกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลโนนทราย และ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรเป็นการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบภัยมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตฝ่าฟันอุปสรรค ให้ผ่านพ้นด้วยดี

โดยครั้งนี้ได้กระจายถุงยังชีพไปยัง พื้นที่ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ที่บ้านเหมือดขาว 100 ชุด บ้านบอน 70 ชุด บ้านบัวขาว 100 ชุด บ้านโพสี 30 ชุด และ ต.โนนทราย บ้านแดง และ บ้านทุ่งแต้ อีก 170 ชุด และหากสถานการณ์ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทางกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง จะได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อนมนุษย์ในโอกาสต่อไป สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในภาคอีสานหลายจังหวัด จังหวัดยโสธรที่น้ำชีเอ่อล้นท่วมขยายเป็นวงกว้างพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักคือ อ.คำเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะชัย อ.ค้อวัง และเมืองยโสธร หน่วยงานภาครัฐ และ องค์กรภาคเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนแล้ว รวมทั้งธารน้ำใจของคนไทยด้วยกันก็หลั่งไหลไปช่วยผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤติกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งร่างกาย และ จิตใจ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง นำสิ่งของ ถุงยังชีพ และของใช้ที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน สร้างขวัญกำลังใจ ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีกำลังใจในการดำรงชีวิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/363653