สัตหีบเตรียมประกวดวาดภาพ สัตหีบทะเลสีฟ้าท้องฟ้าสีครามครั้งที่ 2 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,079 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 28 ส.ค.62 ที่โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือและประธานชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ พร้อมด้วย พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการในฐานะกรรมการจัดงานฯ ครู พรรณอร พูลเกษร กรรมการและเลขานุการจัดงานฯ ร่วมแถลงข่าว การจัดงานเพลินศิลป์ถิ่นนาวี ครั้งที่ 2 สัตหีบ ทะเลสีฟ้า ท้องฟ้าสีคราม art contest การแข่งขันประกวดวาดภาพ ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ หาดดงตาล อ.สัตหีบ โดยมี นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ผู้แทน บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น คณะครู อาจารย์ ข้าราชการ ทหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าว

พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ กล่าวว่า ชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ Sattahip young artists’club จัดประกวดวาดภาพ “เพลินศิลป์ถิ่นนาวี” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันเสาร์ที่ 7กันยายน 2562 ณ บริเวณสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ บริเวณโดยรอบหาดดงตาลและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้แสดงความสามารถของตนเองในงานศิลปะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติในพื้นที่สัตหีบ ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด แบ่งเป็น 6ระดับดังนี้ ระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ศิลปินอิสระและประชาชนทั่วไป ในส่วนของสถานที่วาดภาพมีหลายพื้นที่ ประกอบด้วย แหลมม้าน้ำในฐานทัพเรือสัตหีบ ชุมชนประมงท้องถิ่นหน้ารพ.อาภากรฯ วัดสัตหีบ สะพานปลาประเทือง ลานหน้าสถานีตำรวจน้ำ ท่าเทียบเรือกลางอ่าว อ่าวดงตาลกองเรือยุทธการ สวนป่าชายเลน สอ.รฝ. หาดเทียนทะเล สอ.รฝ.

ซึ่งภายในงานจะพบกับศิลป์ปินแห่งชาติจะเป็นคณะกรรมในการตัดสิน นำโดย ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2550 ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาภาพพิมพ์และสื่อผสม และศิลป์แห่งชาติคนอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติวาดภาพ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00น. -17.30 น.ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ และบริเวณโดยรอบหาดดงตาล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยให้ผู้เข้าประกวดมาลงทะเบียน ณ สถานที่รับรายงานตัวบริเวณหน้าเต็นท์ ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ ตั้งแต่เวลา 07.00-10.30 น. การสมัครเข้าประกวดส่งใบสมัครผู้เข้าประกวดในนามโรงเรียนหรือบุคคลไปยังชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ เลขที่ 25 หมู่ 2ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ทาง E-mail navalart2019@gmail.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 094 9293296 (ครูอร) 090 1288529 (ครูส้ม) และ 089 8137344(ครูนุ่ม) หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ Facebook Naval Art gallery-หอศิลป์ถิ่นนาวี Facebook เพลินศิลป์ถิ่นนาวี หรือ http//:www.sattahip.ac.th

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/57VxZqPTb40

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สัตหีบเตรียมประกวดวาดภาพ สัตหีบทะเลสีฟ้าท้องฟ้าสีครามครั้งที่ 2 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/359550