khaochad.com

“ตลาดสินค้า เกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี”


ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จังหวัดชลบุรี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “ตลาดสินค้า เกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี” โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมพิธีเปิดและให้การต้อนรับ

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดแนวทางให้การตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เพิ่มช่องทางในการจำหน่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้ในกระบวนการจัดการด้านการผลิตและการตลาด และเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างภูมิภาค

โดยภายในงาน ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้นำสินค้าเกษตรคุณภาพ จากเกษตรกรทั่วทุก ภูมิภาคมาจำหน่าย อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าเกษตรแปรรูปต่าง ๆ สมุนไพร หัตถกรรมสิ่งทอ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ เช่น การเพาะปลูกกล้วยไม้ การสาธิตการทำอาหาร กิจกรรมการแสดงดนตรีและภายในงานนี้ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรยังได้นำกล้วยไม้มาแจกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงานจำนวน 100 ท่านแรกทุกวัน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2562 รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น.ถึง 21.00 น. ณ ลาน กิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข่าว แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *