วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดงาน อี.เทค แฟร์ ครบรอบ 35 ปีโชว์ศักยภาพการพัฒนาก้าวไกลด้วย Smart Technology รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมทักษะนอกห้องเรียน (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,095 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ ( 27 ส.ค.) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน อี.เทค แฟร์ ครบรอบ 35 ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดขึ้น ณ อาคารอารีน่า 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี โดยมี นางสาวอัมพร สุนทสูรย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่านอกจากจะเป็นการฉลองครบรอบ 35 ปีของวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาก้าวไกลด้วย Smart Technology รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมทักษะนอกห้องเรียนที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ดีและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา และยังเป็นการเปิดบ้านให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้เข้ามาร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพอีกด้วย

ภายในงานยังมี นายฑิฆัมพร อรุณงามวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท อี.เทค จำกัด นำคณะกรรมการบริษัท , ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม สำหรับงาน อี.เทค แฟร์ ครบรอบ 35 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ประกอบด้วยกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และ ประเภทกิจกรรมการประกวด 12 รายการ อาทิ การประกวด E-TECH FRESH STAR ,การประกวด E-TECH YOUNG STAR , การประกวด E-TECH BEAUTY QUEEN ,การประกวดเต้น , การประกวดร้องเพลงสากล , การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ,การประกวดงามอย่างไทย,การประกวดอาหารไทย 4 ภาค

การประกวดตำครกแตก , การประกวดแฟชั่นรีไซเคิล ,การประกวดสุนทรพจน์ , การแข่งขัน E-Sport RoV ,การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 รายวิชา ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 52 แห่ง รวม 819 คน ฯลฯ และการแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน วง Body Slam อีกด้วย ขณะที่ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และ กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ รู้จักคิด วิเคราะห์ อย่างสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นรากฐานให้ได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานจริงและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/FXyKmXrbzUA

ภาพ/ข่าว สวัสดิ์ ผลชัยภูมิ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดงาน อี.เทค แฟร์ ครบรอบ 35 ปีโชว์ศักยภาพการพัฒนาก้าวไกลด้วย Smart Technology รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมทักษะนอกห้องเรียน (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/359159