องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรี “ทำเสื้อมัดย้อมสี” บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดอ่าน 2,110 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรี “ทำเสื้อมัดย้อมสี” บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคุณสายสมร คุ้มครอง ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี

เพื่อให้สตรีจังหวัดชลบุรีได้รับการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของตนเองได้ดีขึ้นขึ้น สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองครอบครัวและสังคม และเพื่อสตรีมีความรู้ความสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการสร้างอาชีพและสามารถต่อยอดขยายผลไปยังสตรีในชุมชนต่อไป อีกทั้งเพื่อให้สตรีระดับจังหวัดมีกิจกรรมการขับเคลื่อนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และนโยบายของงานภาครัฐต่อไป

ภาพ/ข่าว แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรี “ทำเสื้อมัดย้อมสี” บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/359094