สส.ตาก เขต 1 พปชร. ลงพื้นที่ดูปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ อำเภอวังเจ้า

เปิดอ่าน 2,051 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ “สส.เฟริ์ส” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) แกนนำรัฐบาลภายหลังได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากชาวบ้านผาผึ้ง หมู่ 6 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ว่า เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านมายัง อ.วังเจ้า จ.ตาก ไม่สะดวกในช่วงฤดูฝนและฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร ในการนำผลผลิตมาจำหน่าย ขายที่ตลาด โดยการเดินทางเส้นทางคมนาคมสายดังกล่าว ไม่สะดวก เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนไม่สะดวกต่อการเดินทาง สส.ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พร้อมด้วยนางอัจฉรา ทวีเกื้อกูลกิจ “คุณจอย” ภรรยา และคณะทำงาน ติดตามการทำงานในพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบด้วย พ.อ.ธำรงศักดิ์ ทองห่อ เสนาธิการศูนย์ประสานงาน ไทย-เมียนมาร์ พ.ต.อ.ไสว ครุฑผาสุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พ.ต.ต.บัณฑิต เดินไพร สวป.สภ.วังเจ้า นายพิทักษ์ สาคร นายกเทศบาลตำบลวังเจ้า ร.ต.ต.ทวีป เกาะน้อย หัวหน้าสายตรวจตำบลนาโบสถ์ ร่วมคณะลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

โดยมี นายสุชาติ โพธิราช นายก องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)เชียงทอง อ.วังเจ้า นายพงษ์พันธ์ แซ่ว่าง ผู้ใหญ่บ้าน(ผญบ.) หมู่ 6 นายอนุรักษ์ นิลน้อย ผญบ.หมู่ 3 นาโบสถ์ นายสมบัติ วงศ์สูง ผญบ.9 นายสุทัศน์ ชาติใหญ่หลวง ผญบ.หมู่12 นายสายฝน วิจิตรขจี ผญบ.หมู่ 8 เชียงทอง พร้อมคณะให้การต้อนรับ แนะนำ คณะทำงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากตรวจพื้นที่ตามเส้นทางคมนาคมสายต่างๆที่ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการขนส่งสินค้าภาคเกษตร การเดินทาง ไปทำนาทำไร่ทำสวน รวมทั้งเส้นทางการเดินทางระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางเพื่อการเกษตร ในช่วงฤดูเพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยวในการนำผลผลิตจำหน่ายในท้องตลาด โดย สส.คาก เขต 1 พปชร. ภายหลังลงพื้นที่ เพื่อดูข้อเท็จจริงแล้ว จะได้นำปัญหาเสนอ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะพัก แกนนำรัฐบาลเพื่อจัดสรรงบประมาณมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อย่างเร่งด่วน ต่อไป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สส.ตาก เขต 1 พปชร. ลงพื้นที่ดูปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ อำเภอวังเจ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/358534