สตูล จัดโครงการแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 (มีคลิป)

วันที่ 24 สิงหาคม 2019 18:51
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,180 views

วันนี้ 24 สิงหาคม 2562 ที่ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 42 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 และให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย / หญิง โดยมีนางอัจรินทร์ เมืองจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล นางสาวศศิมา พรหมด้วง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล และคณะครู นักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์ 42 ร่วมต้อนรับและ ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล นักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย / หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชายชนะเลิศได้แก่ทีม โรงเรียนประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ทีม B รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ทีม A รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนละงูพิทยาคม ทีม A และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง ชนะเลิศได้แก่ทีม โรงเรียนประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ทีม A รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสตูลวิทยาคม ทีม B รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสตูลวิทยาคม ทีม A รองชนะเลิศอันดับ 3โรงเรียนสามัคคีวิทยา ทีม A ซึ่งตัวแทนจังหวัดสตูลที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 9 ณ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนตื่นตัวและให้ความสนใจเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น และให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงประโยชน์และเห็นคุณค่าของการกีฬาและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน การเสริมสร้างให้นักเรียนมีใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา พร้อมกับ ยกระดับและพัฒนามาตรฐานทักษะกีฬาของนักเรียน นักศึกษา ให้สูงขึ้นและพัฒนาไปสู่การเป็นตัวแทนของชาติในอนาคตต่อไป

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/J72wcndZnA4

ภาพ/ข่าว นิตยา แสงมณี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : สตูล จัดโครงการแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/358502