สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 2,082 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ.โรงเรียนบ้านคลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้ 23 สิงหาคม 2562 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระร่วมในพิธีการจัดกิจกรรมโครงการนํ้าพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 76 จังหวัด ประจำปี 2562 โดยมี นางเเจ่มจิตร พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมลฑลทหารบกที่ 45 ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนจำนวนมาก

 

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/358031