โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)กับการรู้เท่าทันสื่อยุคไทยแลนด์ 4.0 (มีคลิป)

วันที่ 21 สิงหาคม 2019 20:01
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
2,070 views

วันที่ (20 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องทับทิม3 โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) กับการรู้เท่าทันสื่อยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน

ซึ่งการจัดกิจกรรมฯครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และสื่อมวลชนท้องถิ่น จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด มีสมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) คือสื่อบุคคลที่อยู่คู่กับชาวบ้านมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและใกล้ชิดกับชุมชนกว่าสื่อใด ๆ และบทบาทหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ คือการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อรู้และเข้าใจในหลักการประชาสัมพันธ์ เช่น การเรียนรู้วิธีการส่งข่าวสาร และรับรู้ข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่ โดยเฉพาะด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่สื่อมวลชนควรรับรู้และเข้าใจ

จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) กับการรู้เท่าทันสื่อยุคไทยแลนด์ 4.0 ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาความเข้าใจ และความสามารถของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ พร้อมสามารถเผยแพร่ข่าวสารสู่ชุมชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึงต่อไป

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/wjSgzqxDSr0

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)กับการรู้เท่าทันสื่อยุคไทยแลนด์ 4.0 (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/357475