ผศ. จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ นายสมนึก เต็งชาตะพันธ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ 99 ปี ราชภัฏเทพสตรีก้าวไกล

เปิดอ่าน 2,128 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดจัดคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ 99 ปีราชภัฏเทพสตรีก้าวไกล เวลา 17.30 น ถึง 22:00 น ณห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดเผยว่า เป็นประจำในทุกปีที่เมื่อถึงช่วงเดือนกันยายน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมีงานใหญ่ๆสักครั้งหนึ่ง และกิจกรรมสำคัญหลายๆงาน นั่นเป็นเพราะในวันที่ 21 กันยายนเมื่อปีพศ. 2463 งั้นเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย แล้วในปี 2562 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็จะมีอายุครบ 99 ปี ประกอบกับในช่วงปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. เป็นหนึ่งในหน่วยงานระดับกระทรวงของรัฐบาลไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และนี่ก็เป็นพันธกิจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเช่นกัน

นายสมนึก เต็งชาตะพันธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกล่าวถึงการจัดงานคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ 99 ปีราชภัฏเทพสตรีก้าวไกล ในครั้งนี้ว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นอกจากจะมีภารกิจในการให้คำปรึกษา เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดกิจการอุดมศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแล้ว ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกอย่างคือ การส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาที่เพียงพอแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และเพื่อเป็นการจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในกลุ่มดังกล่าวคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้กำหนดจัดงาน คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ 99 ปีราชภัฏเทพสตรีก้าวไกล อีกทั้งยังเพื่ออนุรักษ์เพลงมาตรฐานของไทยด้วย

ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวชิราภรณ์ ศรีนาค หมายเลขโทรศัพท์ 063-1384455 บัตรราคา 2,000 บาทและ 500 บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ขาดแคลนทั้งหมด

ภาพ/ข่าว เอกพงษ์ พรหมเรนทร์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผศ. จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ นายสมนึก เต็งชาตะพันธ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว คอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ 99 ปี ราชภัฏเทพสตรีก้าวไกล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/357335