รัฐฉานเหนือ ตึงเครียดหนัก ชาวบ้านอพยพหนีภัยสู้รบ เมียนมา FUA

เปิดอ่าน 2,269 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สภานการณ์การสู้รบทางรัฐฉานเหนือ ระหว่างกองกำลังทหารสาธารณรัฐสหภาพแห่งชาติเมียนมาร์ กับ กองกำลังกลุ่มพันธมิตรทางตอนเหนือของรัฐฉาน กับทหารฝ่ายรัฐบาลเมียนมา ที่มีการปะทะ กองทัพเมียนมา ได้ส่งรถถัง และรถยานหุ้มเกราะ เข้าพื้นที่โจมตีฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ที่เป็นกองกำลังแนวร่วมต่อต้าน กองกำลังพันธมิตรทางเหนือ (FUA) ประกอบด้วย องค์กรอิสรภาพคะฉิ่น กองทัพเอกราชคะฉิ่น (KIO/KIA) กองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมา (MNTJP/MNDAA) แนวร่วมปลดปล่อยรัฐปะหล่อง กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (PSLF/TNLA) และกองทัพอาระกัน (ULA/AA)

ล่าสุดได้ส่งผลทำให้มี ผู้หญิง เด็ก และคนชรา ได้อพยพหลบภัยออกจากหมู่บ้าน ไปพักพิงอยู่ที่วัดวาอารามบ้าง ไปขอพักพิงอาศัยที่บ้านญาติในหมู่บ้านอื่นๆ บ้าง ในครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้น แต่ได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะๆ จากแทบทุกพื้นที่ ที่เกิดการใช้ปฏิบัติการทางทหาร ส่งผลให้เกิดสถานการณ์สู้รบ หรือสถานการณ์ตึงเครียด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ หรือฝ่ายกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันเอง

สถานการณ์ที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนเหนือรัฐฉาน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา กว่า 600 คนจากหมู่บ้านในตำบลโหน้ำ เขตเมืองล่าเสี้ยว อพยพหลบภัยออกจากหมู่บ้านไปพักพิงอยู่ที่วัดต้าหยาว ในเขตเทศบาลเมืองล่าเสี้ยว และยังคงยืนกรานที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่วัดต่อไป มากกว่าการกลับไปที่หมู่บ้าน ที่ดูจะยังไม่มีหลักประกันในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุการณ์

รายงานข่าวแจ้งว่าจากการสู้รบครั้งนี้ มีประชาชนอพยพหลบภัยออกจากหมู่บ้านไปพักพิงอยู่ที่วัดต่างๆ ดังนี้ ในเขตเมืองล่าเสี้ยว วัดเมิงเต๋ม มากกว่า 800 คน วัดม่านสู้ ประมาณ 1,000 คน วัดหมากขี้หนู ราว 400 คน และวัดต้าหยาว ราว 6-700 คน ในเขตเมืองโก๊ดขาย วัดมะห่าสี่ ประมาณ 250 คน และในเขตเมืองแสนหวี ที่หอประชุมน้ำจะลาบ ราว 300 คน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รัฐฉานเหนือ ตึงเครียดหนัก ชาวบ้านอพยพหนีภัยสู้รบ เมียนมา FUA

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/357237