khaochad.com

จังหวัดจันทบุรีเร่งซ่อมถนนชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เสริมศักยภาพเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ถนนสาย บ้านนอกเขา – บ้านคลองขุด ต.คลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นถนนที่ ประชาชน เกษตรกร นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต จันทบุรี และนักท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางเพื่อเดินทางสัญจรไปมา และได้ชำรุด ผุ พัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ขณะที่ฝนตกมีน้ำท่วมขังก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไป – มา เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อีกทั้งถนนเส้นนี้ นอกจากจะเป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่าง หมู่ 2 และ หมู่ 9 แล้ว ถนนสายนี้ยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญระดับประเทศ

ด้านนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีได้รับทราบปัญหาดังกล่าว และเร่งติดตามแก้ปัญหา อย่างเร่งด่วน โดยใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความ เดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 813,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ กระทรวงมหาดไทยจัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำมาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชน ในพื้นที่โดยไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่นสนับสนุน การดำเนินโครงการ เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่และผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจร ไป – มา เสริมศักยภาพความเข้มแข็งของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *