ทหาร ป่าไม้ กอ.รมน. ตำรวจ ปกครอง ตรวจยึดไม้ ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐกว่า 1 ล้านบาท

เปิดอ่าน 1,890 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายอำนาจ สร้อยเกียว ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)่ ร.ท.กฤษฎา พินิจวงษ์ รองหัวหน้าฝ่ายงานข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)จังหวัดตาก ร่วมกับ นายอำนาจ สร้อยเกียว ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ,จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. 11 (แม่สลิด) ,เจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 36 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้ ,จนท.ปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ 4 (ตาก) 1 ,จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตาก 1 ,จนท.ตำรวจป่าไม้กองกำกับการ กก.4 กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ- (ปทส.)จังหวัดตาก- จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาก ,จนท.องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)สมอโคน ,จนท.ที่ดินอำเภอบ้านตาก เข้าร่วมการดำเนินการตรวจยึดไม้ สืบเนื่องจาก จนท.ชุดจับกุมได้เข้าร่วมกันตรวจสอบสถานที่ของเอกชนแห่งนี้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยทางผู้ประกอบการขอนำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับไม้และเอกสารที่ดินมาแสดงแต่ปรากฎว่าไม่มีมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดู เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการ ตรวจยึดพื้่นที่ป่าถูกบุกรุกของเอกชน ในเขต ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก จำนวน 15-0- 23 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน จำนวน 1,027,587.34 บาท พร้อมของกลาง ไม้กระยาเลยหวงห้ามแปรรูป (ประดู่, สะเดา, ตุ้มกว้าว) จำนวน 75 แผ่น ปริมาตร 3.27 ลบ.ม. คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน74,400 บาท นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านตาก จ.ตาก เพื่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทหาร ป่าไม้ กอ.รมน. ตำรวจ ปกครอง ตรวจยึดไม้ ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐกว่า 1 ล้านบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/355426