khaochad.com

ลพบุรีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2562 อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 5

ลพบุรีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2562 อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด ไมตรี สปิริต มิตรภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการกีฬาให้แก่เยาวชน
ที่ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา ภายในสนามกีฬาพระะราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คุณ อรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกัน เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2562 “อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด ไมตรี สปิริต มิตรภาพ” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แสดงศักยภาพ และความสามารถทางด้านกีฬา และสามารถเล่นกีฬาได้ถูกต้องตามกติกาการแข่งขันกีฬา นำไปสู่การเป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไป รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจ นักกีฬามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีกลมเกลียวของเยาวชนนักเรียนในจังหวัดลพบุรี

ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 14 สิงหาคม – วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยมีประเภทกีฬาที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง อาทิ ฟุตบอล , ฟุตซอล , เซปักตะกร้อ , วอลเลย์บอล , โยนบอลลงตะกร้า , ขว้างไกล , กระโดดไกล และ เปตอง โดยตัวแทน นักกีฬา ทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมทำการแข่งขัน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ารับชมการแข่งขั้น ตามวันเวลาดังกล่าว ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าผ่านประตู ณ สนามกีฬาพระะราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ภาพ/ข่าว สมชาย เกตุฉาย
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *