khaochad.com

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 (ชมคลิป)

วันที่ (12 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562  ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  โดยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในโอกาสนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วน จัดให้มีกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้จากพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อาทิ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยมีแนวพระราชดำริว่าคนป่าและสัตว์ป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล ดังนั้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และเป็นกิจกรรมที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ โดยพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำความดี มีจิตอาสา และสร้างความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นการปลูกต้นกล้าแห่งความดีเราทำดีด้วยหัวใจ ด้วยประการหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการสนับสนุนงาน ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนยุทธศาสตร์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้แก่จังหวัดนครสวรรค์อีกทางหนึ่ง

โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ เสลา ยางนา มะค่าโมง  ทองอุไร  และราชพฤกษ์ จำนวน 4,000 ต้น ในเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลน้ำทรง รวม 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิ๊กรับชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่นี่… https://youtu.be/rJgF1Z9qhBA

ภาพ/ข่าว กณต ทาทิพย์ นครสวรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *