โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นำเทคโนโลยี เครื่องฉายรังสี 3 มิติแบบเกลียวหมุนใช้ในการรักษาผู้ป่วยเครื่องแรกในภูมิภาค

เปิดอ่าน 1,884 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นำเทคโนโลยี เครื่องฉายรังสี 3 มิติ แบบเกลียวหมุน มารักษาผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นเครื่องแรกของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในระดับภูมิภาคของไทย เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ ด้วยภาพ 3 มิติแบบ real time นายแพทย์ เกียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล กลุ่มงานงานรังสัรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้ร่วมกันประกอบพิธี เปิดห้องปฎิบัติการ สำหรับการใช้งาน เครื่องฉายรังสี 3 มิติ แบบเกลียวหมุน (Tomotherapy) ตามแผนการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้านรังสีรักษา ซึ่งกรมการแพทย์ ได้อนุมัติ และดำเนินการจัดซื้อ และติดตั้งเครื่องดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญทางการแพทย์ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และด้วยความพร้อมและศักยภาพของบุคคลกรด้านงานรังสีรักษา ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

สำหรับ เครื่องฉายรังสี 3 มิติ แบบเกลียวหมุน ( Tomotherapy) นับเป็นเครื่องฉายรังสี ที่มีความทันสมัยและมีศักยภาพ สูง และเป็นเครื่องแรกในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค และถือเป็นเครื่องที่ 4 ของประเทศ ซึ่ง เครื่องฉายรังสี 3 มิติ แบบเกลียวหมุน สามารถให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องด้วยภาพ 3 มิติ แบบ real time ( CT ) ที่มีความสะดวกและรวดเร็วในทุกครั้งที่มีการฉายรังสี สามารถรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้ทุกอวัยวะ เช่น โรคมะเร็งสมอง โรคมะเร็งไขสันหลัง โพลงจมูก ลำคอ หลอดอาหาร เต้านม ปอด อวัยวะช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอยของโรคที่มีขนาดยาว หรือ มีก้อนหลายก้อน เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มงานรังสีรักษาโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยพัฒนาแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักรังสีการแพทย์ ไปฝึกอบรม ทั้งการวางแผนการรักษา การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ และการใช้งานเครื่องฉายรังสี ดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา จนมีความพร้อม และสามารถให้การรักษาผู้ป่วย และสามารถ เริ่มให้บริการรักษาผู้ป่วยร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ประเทศฝรั่งเศส และ อเมริกา แล้วตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่ง เครื่องฉายรังสี 3 มิติ แบบเกลียวหมุน ถือเป็นอีกเครื่องฉายสำคัญที่จะเพิ่มศักยภาพการรักษาของ รพ.มะเร็งลพบุรี ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้หายขาดได้ นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของทีมรังสีรักษาและของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อีกด้วย

ภาพ/ข่าว สมชาย เกตุฉาย
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นำเทคโนโลยี เครื่องฉายรังสี 3 มิติแบบเกลียวหมุนใช้ในการรักษาผู้ป่วยเครื่องแรกในภูมิภาค

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/353227