รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะ และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม จังหวัดภูเก็ต

เปิดอ่าน 1,500 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะ และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม จังหวัดภูเก็ต ยืนยันพร้อม นำปัญหาอุปสรรคไปบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนอย่างแท้จริง

เวลา 13.30 น. วันนี้ (3 ส.ค.62) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเดินทางไปยัง ภูเก็ตโบ๊ทลากูน โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเล และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อมารับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทั้งทางทะเลทางบก ผู้ประกอบธุรกิจการโรงแรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ ไปหารือและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไข และขับเคลื่อน งานด้านการท่องเที่ยว ให้ บรรลุ และเกิดประสิทธิผล เนื่องจากภาคบริการและท่องเที่ยวเป็นภาคหลักที่จะนำเงินเข้าประเทศ รัฐบาลตั้งเป้าในปีอีก 2 ปีข้างหน้า ต้องให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 30 เปอร์เซ็นต์ ของ GDP ดังนนั้น ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จึงต้องมีการช่วยการขับเคลื่อนเพื่อให้การท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง

ภายหลังจากที่ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางทะเล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน โดยกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ของภูเก็ตในวันนี้ โดยภาพรวม ยอมรับว่า ภูเก็ต ไม่ได้ซบเซา เท่าที่ได้พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง อาจจะซบเซาลงบ้างแต่ไม่มากดังที่เป็นข่าว โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน เพราะขณะนี้มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตมากขึ้น ทางกระทรวงการท่องเที่ยวพร้อมที่จาก สนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตและฝั่งอันดามันมีการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ไม่มีช่วงไฮซีซั่นหรือช่วงโลว์ซีซั่น ซึ่งในส่วนนี้ ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดนำเสนอทั้งในเรื่องของการสร้างท่าจอดเรือ รองรับ เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่เรือครุยส์ เพื่อให้ภูเก็ตเป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล (Hub) มีเส้นทางท่องเที่ยวจากภูเก็ต ปีนัง มะละกา สิงคโปร์ กลับมาที่สงขลาและ พัทยาซึ่งเส้นทางท่องเที่ยว แบบนี้จะทำให้ประเทศไทยเราได้รับผลประโยชน์ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย โอกาสนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะ และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/351621