กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง จ.จันทบุรี เชิญชวนผู้ใจบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษากับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่ประพฤติดี มีความกตัญญู ใฝ่ศึกษา รวมทั้งโรงทาน ในวันมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2

เปิดอ่าน 1,325 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

พระครูประดิษฐ์ศาสนการ หรือหลวงปู่นงค์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินท์ ประธานที่ปรึกษากองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 ที่พุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี จะจัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใฝ่ดี ใส่ใจการศึกษา มีจิตสาธารณะในจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 10 อำเภอ รวม 1,600 ทุน เป็นเงิน 2,300,000 บาท พร้อมทั้ง จัดแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ แข่งขันคัดลายมือ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ แข่งขันทักษะทางดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม,วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่,วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว และ รำวงกลองยาว ชิงทุนการศึกษารวม 469,800 บาท

เป็นการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี สร้างขวัญ กำลังใจแก่เด็ก แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้เด็ก และ เยาวชนที่ประพฤติดี มีความกตัญญู ใฝ่ศึกษา ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต ขณะนี้การรับสมัคร ทั้งผู้ที่จะรับทุนการศึกษา และ การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้ปิดการรับสมัครแล้ว ส่วนผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษา และ เจ้าภาพโรงทานสามารถแสดงความจำนง ติดต่อได้ที่ 08 2507 4974

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง จ.จันทบุรี เชิญชวนผู้ใจบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษากับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่ประพฤติดี มีความกตัญญู ใฝ่ศึกษา รวมทั้งโรงทาน ในวันมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/348847