khaochad.com

จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม คีตะมวยไทย ออกกำลังกาย 10 ท่า เดิน – วิ่ง – ปั่น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เย็นวันที่ ( 21 ก.ค.62 ) ที่บริเวณลานประตูระบายน้ำกลางคลองภักดีรำไพ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน เยาวชน อสม. นักเรียน นักกีฬา ผู้ที่นิยมการออกกำลังกายร่วมกิจกรรมคีตะมวยไทย ออกกำลังกาย 10 ท่า เดิน – วิ่ง – ปั่น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้น ตามโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย อกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน อสม.นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่นิยมออกกำลังกาย สนใจการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนด้วยการเป้นสมาชิกออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ 3 ประเภท คือ ครอบครัว บุคคล / ชมรม องค์กร และ หน่วยงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *