khaochad.com

สมาคมภริยาทหารเรือมอบทุนการศึกษาบุตรธิดากว่าล้านบาท

วันนี้ 21 ก.ค.62 นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สมาคมภริยาทหารเรือ แก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อแบ่งเบาภาระทางการศึกษาของกำลังพล ประจำปี 2562 ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นาง สุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ข้าราชการ ทหาร ตลอดจนผู้รับทุนการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

ตามที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการ และสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือในการแบ่งเบาภาระและส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสมาคมฯ ให้ได้รับความรู้จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษาสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2562 พิจารณาให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาคมฯจำนวนทั้งสิ้น 608 ทุนให้กับบุตรสมาชิกสมาคมฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศสมาคมฯ เรื่องการให้ทุนการศึกษาโดยได้แบ่งทุนเป็น 4ประเภทคือ ทุนผูกพัน ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษาพื้นที่ ภาคใต้ และทุนกรณีพิเศษพื้นที่ภาคได้ ดังนี้ ทุนผูกพัน ประจำปี2562 ทุนละ 30000 บาทจำนวน1 ทุน ทุนส่งเสริมการศึกษา แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2500 บาทจำนวน 144ทุนระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3000 บาท จำนวน 268 ทุนระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 3500บาทจำนวน 26 ทุนและระดับอุดมศึกษาทุนละ 4000 บาทจำนวน 106 ทุนทุนส่งเสริมการศึกษาพื้นที่ภาคใต้ แบ่งเป็น 3ระดับ คือระดับประถมศึกษา จำนวน 11 ทุนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 10 ทุนและระดับอุดมศึกษาจำนวน 6ทุน ทุนกรณีพิเศษ พื้นที่ภาคใต้ แบ่งเป็น 3ระดับคือ ระดับประถมศึกษาจำนวน 13ทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน21 ทุนและระดับอุดมศึกษา จำนวน 2ทุนรวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 608 ทุนเป็นจำนวนเงิน 1,894,000 บาท หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ กล่าวว่า ทุนการศึกษาที่มอบให้ในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุตรของสมาชิกรวมถึงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองขอให้ผู้รับทุนการศึกษานำเงินที่ได้รับในครั้งนี้ ถึงแม้จะไม่มากนักแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *