khaochad.com

ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษเตรียมช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้กลับเป็นคนดีของสังคม (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายพิทักษ์ พันธมาศ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และนายชูเกียรติ ทาวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นำคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าประชุมจำนวนมาก เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้เป็นคนดีของสังคม และร่วมกันวางแผนงานโครงการในการจัดหารายได้สมทบทุนกองสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ด้วย
ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ2562 นี้ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันหารือเรื่องสภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางปฏิบัติ และกำหนกิจกรรมการใช้จ่ายตามแผนปีงบประมาณ 2562 เช่น การสงเคราะห์ด้านการศึกษา จัดหาสถานศึกษา และมอบทุนการศึกษา จัดหาอาชีพในสถานประกอบการ ดูแลติดตามช่วยเหลือเด็กหรือเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากสถานพินิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน กรรมการสงเคราะห์ต้องเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ให้เด็กและเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองมาดูแลระหว่างเด็กถูกควบคุมตัว และจัดทำโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เช่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ วันครอบครัว วันแม่แห่งชาติและโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษ มีเด็กอยู่ในความควบคุมดูแลเป็นจำนวนมากและฝากไว้ที่ศูนย์ฝึกจังหวัดอุบลราชธานีด้วย คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ จึงต้องจัดหารายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าจะจัดทำผ้าป่า เพื่อจัดหาเงินรายได้เข้าสมทบกองทุนช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัว สนับสนุนเป็นค่าพาหนะให้เด็กเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งการออกไปเยี่ยมเด็กที่บ้านเพื่อติดตามให้เด็กกลับไปเป็นคนดีไม่หวนกลับมากระทำความผิด อนาคตจะได้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *