khaochad.com

สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมสามัญ

สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมสามัญ

อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ

วันนี้ ( 18 ก.ค.62 ) ที่ห้องประชุมหนึ่ง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางอัญชลี พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี นำอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยพนักงานคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อ รับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม และร่วมพิจารณามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โอกาสนี้ได้ร่วมปฏิญาณตนว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัครคุมประพฤติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ รักษาจรรยาบรรณและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานอย่างเต็มกำลังความสามรถคลอดจนรักความลับของทางราชการโดยเคร่งครัด


สำหรับ กรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดโดยการนำภาคประชาชน ที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ามามีส่วนร่วมในการ แก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี มีอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งสิ้น 178 คน เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติ รับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และร่วมในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และการให้บริการของงานคุมประพฤติ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *