ชาวบ้านตําบลไม้รูดเฮบ้านริมนํ้าถูกกฎหมาย ครั้งที่ 1/2562

เปิดอ่าน 1,645 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ชาวบ้านตําบลไม้รูดเฮบ้านริมนํ้าถูกกฎหมาย จํานวน 372 ครัวเรือน นําโดย องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด โดยมีนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด พร้อมด้วย นส.ณัฐสินี อินทรประเสริฐ กํานันตําบลไม้รูด ได้ร่วมในพิธีมอบใบอนุญาตให้สิ่งปลูกสร้างล่วงลํ้าแม่นํ้า โดยมีนายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีบอบใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างล่วงลํ้าแม่นํ้า จํานวน 372 ครัวเรือน ของกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างแม่นํ้า ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ขององค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด โดยมีนายประพันธ์ ประชุมภู ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู้หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมร่วมรับมอบใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงลํ้าลําแม่นํ้า

โดยมี นายวงศกร นราธาวา ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ได้กล่าวถึง กระบวนการออกใบอนุญาตของพื้นที่ตําบลไม้รูด และยังกล่าวว่ามีความยินดีด้วยที่ตําบลไม้รูดได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ จึงได้ร่วมตัวกระบวนการขับเคลื่อนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยของตําบลไม้รูดต่อไป จึงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตํารวจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด และอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วมมอบใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงลํ้าลําแม่นํ้าจํานวน 372 ครัวเรือน ในพื้นที่ตําบลไม้รูด ตั้งแต่ หมู่ 1-2-3 ตําบลไม้รูด หลังจากมอบใบอนุญาตเสร็จทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้รับอนุญาตจะต้องชําระค่าตอบแทนเป็นรายปี ให้กับทางราชการ ที่บ้านพักอาศัย ตามรางเมตรละ 5 บาท ต่อปี ด้วย ตามกฎหมายกระทรวงฯต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาพ จ.ตราด


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชาวบ้านตําบลไม้รูดเฮบ้านริมนํ้าถูกกฎหมาย ครั้งที่ 1/2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/346223