เชียงรายให้การตอนรับ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตามกำหนดการตรวจเยี่ยมและติดตามงาน ณ ศูนย์พัฒนาดอยสะโง้ อ.เชียงแสน

เปิดอ่าน 1,468 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้ให้การต้อนรับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมคณะ ตามกำหนดการออกตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้ บ.ดอยสะโง๊ะ หมู่ที่1 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยได้รับฟังรายงานการบรรยายผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และมอบนโยบายให้กับหัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้มีการทบทวนและปรับแนวทางการทำงานและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งการกำกับดูแลเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตรงตามภารกิจของมูลนิธิ

จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพและปลูกต้น รวงผึ้ง ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการศูนย์ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในพื้นที่อำเภอเชียงแสนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ในครั้งนี้

แหล่งข่าวจาก – ปกครองเชียงแสน
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล สำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เชียงรายให้การตอนรับ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตามกำหนดการตรวจเยี่ยมและติดตามงาน ณ ศูนย์พัฒนาดอยสะโง้ อ.เชียงแสน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/346184