พี่น้องชาวนา จ.กาฬสินธุ์ ประสานแจ้งเรื่อง เพื่อขอทำฝนหลวง

เปิดอ่าน 83 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

แจ้งพี่น้องชาวนา จ.กาฬสินธุ์ บ้านเฮา ทางผู้นำจังหวัดได้ประสานแจ้งเรื่องไปยัง #กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อขอทำฝนหลวง ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วครับ (เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา)

ซึ่งทางกรมฯได้รับทราบข้อมูลและรับจะเร่งดำเนินการบินสำรวจและทำฝนหลวง ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยเร็วที่สุดครับ

พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ต้องการน้ำฝน ผมแจ้งไปประกอบด้วย พื้นที่อำเภอ…
– สามชัย
– คำม่วง
– สมเด็จ
– สหัสขันธ์
– นามน
– ดอนจาน
– ห้วยผึ้ง
– นาคู
– เขาวง
– กุฉินารายณ์
– ท่าคันโท
– หนองกุงศรี
– ห้วยเม็ก

ซึ่งหลายพื้นที่ในอำเภอต่างๆดังกล่าว (นอกเขตชลประทาน) ข้าวในนาที่เกษตรกรได้หว่านหรือดำไว้ในช่วงต้นฤดูฝน เริ่มแห้งตายลงในหลายพื้นที่ เนื่องจากฝนทิ้งช่วงนานหลายสัปดาห์ครับ

#หมายเหตุ1
การทำฝนหลวง เมื่อขึ้นบินทำแล้ว จะได้ผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่ขณะนั้น เป็นสำคัญครับ ซึ่งบางพื้นที่ทำแล้วฝนตกดี บางพื้นที่ฝนตกน้อย บางพื้นที่ฝนไม่ตก ก็มีเช่นกันครับ

#หมายเหตุ2
การทำงานเชิงลุกเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะกิดขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น(เร่งด่วน) ที่ผู้นำระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับชาติลงมาถึงท้องถิ่น รวมถึงส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมด้วยช่วยกัน(เร่ง)ดำเนินการ(ให้เต็มความสามารถที่สุด) เพราะข้าวนาปีทำได้ปีละหนึ่งครั้ง หากข้าวแห้งตายก็คือพี่น้องชาวบ้านไม่มีข้าวใส่เล้าไว้กิน #ทุกข์ยากลำบากกว่าเก่าเข้าไปอีกครับ

#ทุกข์สุขร่วมเบิงแงงกันในทุกๆมิติครับ

ภาพแรกจาก: innnews


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พี่น้องชาวนา จ.กาฬสินธุ์ ประสานแจ้งเรื่อง เพื่อขอทำฝนหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/345848