khaochad.com

ผู้ว่าพังงานำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฝ่าสายฝนเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

ที่วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชาวพังงา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาปี 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลฯ สืบสานอนุรักษ์ ประเพณีทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัว โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยประกอบพิธีทางศาสนาและการแสดงธรรมในเรื่องวันอาสาฬหบูชาภายในศาลาการเปรียญ ก่อนร่วมกันฝ่าสายฝนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 การแสดงธรรมครั้งนั้น ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า ขออุปสมบทกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

ภาพ/ข่าว อโนทัย งานดี พังงา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *