คลองหลวงโมเดล เข้าพรรษาสร้างอาชีพ(มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,490 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

คลองหลวงโมเดล เข้าพรรษาสร้างอาชีพ
นางจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรี ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายก จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษาพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลได้ทำกิจกรรมฝึกอาชีพทำขนมและการทำเทียนเข้าพรรษา

https://youtu.be/GSmKc0ySKiw

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ช่วงเวลา 09:00 นถึง 16:00 น ที่หน้าเทศบาลเมืองคลองหลวง .คลองหลวง .ปทุมธานี นางจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรี
ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกคลองหลวงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเข้าพรรษาภายในกิจกรรมจัดให้ประชาชนในเขตเทศบาล กว่า 63 ชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการสาธิตวิธีการทำขนมทำอาหารและการทำเทียนเข้าพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้มีทักษะ นำความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดประกอบอาชีพ  กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดีโดยมีประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคลองหลวงส่งตัวแทนชุมชนชุมชนละ 3 -4 คนจำนวน 63 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองคลองหลวงได้จัดบุคลากรมาให้ความรู้พร้อมกับมีการสาธิตสอนทำ การหล่อเทียนและทำอาหาร อาทิ​ เช่น​  การทำข้าวคลุกกะปิ​  ทำหลนปลาเค็ม​ ผัดหมี่กรอบ​ ขนมบัวลอย  วุ้น​ชนิดต่างๆ​ ขนมทองหยิบ​ ทองหยอด​ ฝอยทอง​ ลูกชุบ​ ข้าวหมาก เป็นต้น​  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้และมีทักษะ สามารถนำความรู้ ในกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดประกอบอาชีพ ในอนาคตได้  ซึ่งทางเทศบาลมีโครงการในอนาคตว่าจะเปิดร้านจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน หรือสินค้าโอท๊อปจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมวิชาชีพที่ทางเทศบาลเมืองคลองหลวงได้จัดขึ้น  มาขายที่ร้านสวัสดิการวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ทั้งยัง จะมีการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวนักศึกษาดูงานต่อไป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คลองหลวงโมเดล เข้าพรรษาสร้างอาชีพ(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/345703